Refine Results

Free
A great way to introduce FEARLESS DAWN to retailers and fans. Featuring excerpts from FEARLESS DAWN (the Color series), JURRASSIC JUNGLE BOOGIE NIGHTS, HARD TIMES, EYE OF THE BEHOLDER and THE BOMB! Steve Mannion's feisty action hero is back! Can she escape the clutches of "One-Eyed Hans"? Tune in and get the skinny! Meet "One-Eyed Hans", the roughest, toughest, meanest old hombre ever to bust up the FEARLESS DAWN camp!
→ more

$1.99
ZOMBI GROZA #1 Asylum Press przedstawia zbiór świeżych, cuchnących zgnilizną opowieści o żywych trupach. Na łamach tej antologii swój talent zaprezentowała międzynarodowa grupa artystów. W Ściętych głowach Frank Forte opowiada o szalonym wieśniaku zbierającym trofea po zabitych przez siebie zombiakach. Uczta to historia autorstwa Royala McGraw i Aduato Silvy, w której wybitny szef kuchni wpada w sidła zachłannego gangstera. Natomiast w Nienawiści stworzony przez Douga Williamsa bohater niedawno przemienił się w zombi, lecz wciąż tkwią w nim resztki człowieczeństwa… których nienawidzi. Wszystkiego dopełniają całostronicowe ilustracje wykonane przez Davida Hartmana. Te historie zmrożą ci krew w żyłach! 48 pgs, FC
→ more

$7.99
Writers’and Artists’Names: Frank Forte, Tim Vigil, Aly Fell, Szymon Kudranski, Nenad Gucunja, Steve Mannion, Jason Paulos, Dwayne Harris, David Hartman, Jason Edmiston ,Doug Williams, Billy George, David Paleo, Aaron Rintoul, Adauto Silva, J.C.Wong, and Craig Wilson. Asylum Press brings you a giant flesh rotting collection of all-new zombie tales. Collecting Zombie Terrors 1-4. Featuring an international cast of artistic talent. Szymon Kudranski (SPAWN) brings us The Barber, a tale of the undead and the Mob. Frank Forte delivers "Beheaded", a tale of a crazed hillbilly who takes trophies off of his zombie victims. Dwayne Harris unearths zombies from 1776 in "Deadcoats". In "Creature Converts", a cat lady's feline friends develop a taste for the flesh. In Feast a gangster's taste for a delicacy becomes his end. In Hate a zombie must confront what he's become. Billy George brings us "The Undead Templars", a tale of the blind dead. Featuring an all-new tale by horror master Tim Vigil and Frank Forte entitled"Allison" . In The Jiang Shi we get a taste of Asian zombies. Robert S. Rhine and Nenad Gucunja brings us "Mr. Dead". Other tales include "Bond", "Dead of Night", and "Zombie Evolution". Special 24-page preview of upcoming OGN UNDEAD EVIL by Frank Forte and Nenad Gucunja. Pin-ups by David Hartman, Jason Edmiston and Doug Williams. Over 15 flesh-eating tales to shock and horrify! ! 184 pgs, FC
→ more
1 - 3 of 3 results